top of page

Landschap

 

De omgeving waarin de mens leeft.
De vorm van het ons omgevende.
Het landschap van de natuur, maar ook het landschap waarin onze cultuur haar ingrepen deed. Onze straat, onze gemeente, onze stad, ons land…

bottom of page